Presentat l’informe TITEREDATA

Després de dos anys de feina, recopilant i analitzant dades i recollint testimonis diversos, conclou el primer estudi Titeredata de l’Estat espanyol. Un projecte impulsat per 40 «partners» i coordinat per UNIMA Federació Espanya.

Fins ara no s’havia realitzat cap estudi en profunditat que permetés tenir una idea aproximada de la situació qualitativa i quantitativa del conjunt del sector del teatre visual, de titelles i d’objectes en aquest àmbit geogràfic. Els estudis disponibles eren de caràcter general i afectaven el conjunt de les arts escèniques. L’únic antecedent d’estudi del sector era el realitzat per en Toni Rumbau i UNIMA Catalunya, amb el suport de l’ICEC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a partir d’una proposta de redacció del «llibre blanc» del Teatre de Titelles i Arts associades, proposat per en Carles Cañellas anys enrere.

Els responsables de dur a la pràctica aquest ambiciós i complex projecte han estat en Toni Rumbau, José Luís Melendo i Cristina Martínez de Vega.

Els «partners» membres d’Unima Catalunya -o constituïts per socis nostres- són: Marionetàrium, Associació Titellaire de Roquetes, Taller del Parc, Fira de Titelles de Lleida, Festival de Titelles del Moianès (Espai Animacions), Festival Guant de Valls i Festival IF.

L’estudi es troba disponible en castellà a la web https://titeredata.eu

PUBLICA UNA NOTÍCIA

Si estàs associat a UNIMA CATALUNYA, pots publicar una noticia o qualsevol esdeveniment.

Últimes notícies Unima