Política de privacitat

Confidencialitat

UNIMA Catalunya es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del previst en tot allò indicat en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament UNIMA Catalunya al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquin en els mateixos. UNIMA Catalunya incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer. L’usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili de UNIMA Catalunya.

Enllaços al web de unima.cat

Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiquin la imatge pública i de marca de UNIMA Catalunya, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es faci referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica del framing a l’establiment de vincles amb el lloc web. Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés d’UNIMA Catalunya.

Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts en el web poden conduir l’usuari a altres webs gestionats per tercers. UNIMA Catalunya declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. UNIMA Catalunya queda exonerada de tota responsabilitat del funcionament correcte de tals enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, com també dels perjudicis que pugui sofrir l’usuari en virtut de la informació trobada en el web enllaçat.

Algunes pàgines web del domini unima.cat poden incloure contingut allotjat en plataformes externes que tenen polítiques de privacitat i condicions d’ús pròpies, com ara Facebook o Instagram. Consulteu les condicions d’ús i polítiques de privacitat a les respectives pàgines d’aquests serveis.