Jimena Uribe


Jimena Uribe Cortés
Companyia Festivànima (taller de creación)
Tel. 670592950
jimena.uribe@festivanima.com
www.festivanima.com/
Trajectòria


Artista, titellaire, arquitecta i somiadora de professió.
A FestivÀnima, el meu projecte, i dins de l’àmbit educatiu i del lleure, dissenyo i dinamitzo activitats, tallers i jocs amb l’objectiu de millorar i desenvolupar competències claus cap a una convivència amable i sostenible; també dissenyo i construeixo escenografia i teatres de guinyol artesanals. Sempre amb el Teatre de Titelles com a font d’inspiració.

Jimena Uribe – FestivÀnima – Barcelona