Dora Cantero


Dora Cantero
Companyia Mimaia Teatre
Tel. 666630838
mimaiateatro@gmail.com
doracantero.blogspot.com.es/
Trajectòria


Dora Cantero és llicenciada en Art dramàtic, especialitat Direcció d’escena, per la Esad de Múrcia.
Va començar en la companyia Periferia teatre, amb la qual ha actuat en llocs com Índia, Japó, Nova York, Washington, Mèxic, Guatemala o Nicaragua.
El 2008 va crear la seva pròpia companyia, Mimaia teatre.
El 2010, gràcies a la beca Generacción de Múrcia, viatja al Japó a conèixer l’art del Otome Bunraku. A la tornada d’aquest viatge, s’instal·la a Barcelona i s’associa a la titellaire i música Mina Trapp.
Combina la interpretació i manipulació de titelles (Perifèria teatre, Mimaia, Santamandra Produccions-Lluís Danès) amb l’escriptura dramàtica i la direcció d’escena ( “Adéu Bienvenida”, Mimaia teatre; “Jai, el mariner”, Zipit company; “Derrière chez moi “, Le guignol à roulettes)
Compagina la creació teatral amb la literatura infantil i juvenil com a col·laboradora a la revista Namaka.
Forma part del col·lectiu Canpink i booguie, fàbrica artística a Mataró on es desenvolupen activitats al voltant del món dels titelles.